Masz konto? Zaloguj
Regulamin portalu Alerandka

                                                WARUNKI UCZESTNICTWA (" Warunki”)


     Usługa ta jest przeznaczona tylko dla osób dorosłych (musisz mieć ukończone 18 lat). Serwis internetowy Alerandka służy kontaktowaniu się dorosłych osób online.

     Jest to umowa ("Umowa") pomiędzy Tobą a Ipbox sp. z o.o., operatorem strony Alerandka. Prosimy o uważne przeczytanie tej Umowy przed zarejestrowaniem się w naszym serwisie. Rejestrując się w witrynie www.alerandka.pl, stajesz się Uczestnikiem serwisu ("Uczestnikiem") i zgadzasz się na przestrzeganie zasad i warunków tej Umowy ("Warunki") tak długo, jak długo jesteś Uczestnikiem serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie możesz korzystać z serwisu internetowego Alerandka.

    Warunki mogą ulec zmianie, w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej www.alerandka.pl linku do nowego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) nie mogą zostać Uczestnikami. Podczas rejestracji, serwis Alerandka będzie wymagać podania wystarczających informacji, aby wykazać, że masz co najmniej 18 lat. Stając się Uczestnikiem, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś osobą pełnoletnia i masz co najmniej 18 lat.

    Albo Ty, albo serwis Alerandka może zakończyć Twoje uczestnictwo w serwisie w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, ze skutkiem od momentu wysłania pisemnego powiadomienia do drugiej strony. Serwis Alerandka zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia Twojego dostępu do naszej usługi serwisu randkowego, bez uprzedzenia, po każdym naruszeniu przez Ciebie niniejszej Umowy, które zostanie zgłoszone do administracji naszego serwisu.

    Twoje uczestnictwo w serwisie Alerandka jest przeznaczone do wyłącznego, osobistego użytku. Nie możesz upoważniać innych osób do korzystania z Twojego członkostwa i nie możesz scedować lub w inny sposób przenieść swojego konta na jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.

    Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za treść lub informacje, które publikujesz lub wyświetlasz (zwane dalej "wpisem") w serwisie Alerandka, lub przekazujesz innym członkom serwisu.

    Nie ma tolerancji dla niestosownych treści. Nie możesz zamieszczać w serwisie Alerandka treści, które są obelżywe, obsceniczne, bluźniercze, obraźliwe, grożące napastowaniem, rasowo obraźliwe, lub wszelkich materiałów, które naruszają lub mogą naruszyć prawa innej strony,w tym prawa własności intelektualnej i prawa do poszanowania prywatności.

   Musisz korzystać z serwisu Alerandka w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Nie możesz umieszczać w swoim profilu żadnych numerów telefonów, adresów ulic, nazwisk, adresów URL, adresów e-mail, obraźliwych referencji anatomicznych lub seksualnych, lub obraźliwego seksualnie języka, i nie możesz umieszczać żadnych zdjęć zawierających nagość poza katalogiem „zdjęcia prywatne”. Serwis Alerandka zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, do odrzucenia każdego profilu lub zdjęcia, które nie są zgodne z tymi zakazami.

    Nie możesz angażować się w reklamę lub nakłanianie innych członków do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu. Nie możesz przekazywać żadnych listów łańcuszkowych ani śmieciowych e-maili innym Uczestnikom serwisu Alerandka.

    Zabronione jest publikowanie, rozpowszechnianie a także reprodukowanie w żaden sposób wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych ani innych informacji zastrzeżonych bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody właściciela takich praw.

    Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za swoje interakcje z innymi członkami serwisu Alerandka. Zastrzegamy sobie prawo, bez obowiązku, do monitorowania sporów między tobą a innymi członkami. Każde wykroczenie może prowadzić do podjęcia środków prawnych w imieniu naszego serwisu Alerandka.


                                   ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA UCZESTNIKA

    Wyrażając zgode na te warunki, poprzez dołączenie do uczestnictwa w serwisie, stajesz się odpowiedzialny finansowo za wszelkie straty, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym uzasadnione honoraria prawników) odnoszące się do, lub wynikające z korzystania z naszego serwisu, w tym za wszelkie naruszenia przez Ciebie warunków niniejszej Umowy wobec serwisu Alerandka, jego pracowników, podmioty współpracujące i osoby trzecie.

                                                               TREŚCI ONLINE

Za opinie, rady, oświadczenia, oferty lub inne informacje lub treści udostępniane przez Uczestników za pośrednictwem serwisu Alerandka odpowiadają ich autorzy a nie serwis Alerandka i niekoniecznie należy na nich polegać. Serwis Alerandka nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek informacji w Serwisie opublokowanych przez Uczestników, i nie przyjmuje ani nie popiera, ani nie jest odpowiedzialny za dokładność lub wiarygodność jakichkolwiek opinii, porad lub oświadczeń. W żadnym wypadku serwis Alerandka nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z polegania na informacjach lub innych treściach zamieszczonych na naszej stronie www lub przekazywanych Uczestnikom przez innych Uczestników serwisu.    OSTRZEŻENIE - PRZECZYTAJ: Możliwe jest, że inni członkowie lub użytkownicy witryny Alerandka (w tym użytkownicy nieautoryzowani lub "hakerzy") mogą umieszczać lub przesyłać obraźliwe lub obsceniczne materiały na stronie Alerandka, i że możesz być mimowolnie narażony na kontakt z nimi. Możliwe jest również uzyskanie przez inne osoby danych osobowych o użytkowniku w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, a odbiorca może wykorzystać takie informacje do nękania lub krzywdzenia użytkownika. Serwis Alerandka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, które użytkownik zdecydował się sam ujawnić w Serwisie. Prosimy o staranne wybranie rodzaju informacji, które publikujesz na stronie serwisu, lub udostępniasz innym.    Serwis Alerandka zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku, do monitorowania materiałów umieszczanych w miejscach publicznych w naszym serwisie, a także prawo do usuwania wszelkich takich materiałów, które w naszej opinii naruszają prawo lub niniejszą Umowę.

    Firma Ipbox sp. Z o.o.-właściciel serwisu Alerandka, ponosi wyłącznie odpowiedzialność za treść materiałów zamieszczanych przez siebie w publicznych miejscach serwisu oraz za wiadomości e-mail wysyłane w swoim imieniu do Uczastników serwisu.. Wiadomości e-mail wysyłane między Tobą a innymi członkami serwisu Alerandka, które nie są dostępne publicznie, będą traktowane jako prywatne przez serwis Alerandka w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.


                                                            USUWANIE INFORMACJI

    Chociaż nie przeglądamy i nie jesteśmy w stanie przeglądać każdej wiadomości wysyłanej przez użytkowników Serwisu i nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych wiadomości, zastrzegamy sobie prawo, ale bez obowiązku, do usuwania lub przenoszenia treści, w tym bez ograniczeń: profili, publicznych postów i wiadomości, które według naszej wyłącznej opinii uznamy za naruszające powyższy Regulamin lub wszelkie obowiązujące wytyczne dotyczące treści, lub za niedopuszczalne z innych powodów. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść profili, publicznych postów i wiadomości, które może przesyłać lub nagrywać w Serwisie lub wysyłać do użytkowników Serwisu.


                                                              PRAWA WŁASNOŚCI

    Ipbox sp. z o.o. z siedzibą w Józefosławiu jest właścicielem i zachowuje inne prawa własności do serwisu Alerandka. Serwis zawiera materiały chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne informacje zastrzeżone przez Ipbox sp. z o.o i jej licencjodawców. Ponadto, inni członkowie mogą zamieszczać informacje chronione prawami autorskimi, które są chronione niezależnie od tego, czy są one zidentyfikowane jako chronione prawami autorskimi, czy też nie. Za wyjątkiem tych informacji, które znajdują się w domenie publicznej lub na które użytkownik uzyskał zgodę, nie będzie kopiować, modyfikować, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać żadnych takich zastrzeżonych informacji. Umieszczając informacje lub treści w dowolnej publicznej części serwisu Alerandka, automatycznie udzielasz zgody i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia witrynie Alerandka i innym członkom naszego serwisu nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej licencji na używanie, kopiowanie, wykonywanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie takich informacji i treści oraz na przygotowywanie prac pochodnych lub włączanie do innych prac, takich informacji i treści, a także na dalsze udzielanie licencji i sublicencji na powyższe.


                                         INFORMACJE DOSTARCZANE PRZEZ UCZESTNIKA

    O ile nie postanowiono inaczej w Polityce Prywatności naszego serwisu, Alerandka zachowa poufność wszystkich informacji dostarczonych przez użytkownika do serwisu Alerandka, w tym numer karty kredytowej, i będzie używać lub ujawniać takie informacje tylko do celów, dla których takie informacje zostały zebrane, lub zgodnie z wymogami prawa.

 

                                                   OPŁATY I PŁATNOŚCI MOBILNE

    Wszelkie pytania lub spory dotyczące rozliczeń, opłat lub płatności powinny być kierowane do zewnętrznego dostawcy usług płatności elektronicznych.


                                                          WYŁĄCZENIE GWARANCJI

    Serwis Alerandka zapewnia usługę członkostwa na stronie alerandka.pl na zasadzie "tak jak jest" i nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych, w związku z usługą lub w związku z jakąkolwiek komunikacją z serwisem Alerandka lub jej przedstawicielami, lub w inny sposób w odniesieniu do usługi. Serwis Alerandka w szczególności zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszalności. Alerandka nie gwarantuje, że korzystanie z naszej usługi będzie bezpieczne, nieprzerwane, zawsze dostępne lub wolne od błędów, lub będzie spełniać Twoje wymagania, lub że wszelkie wady w usłudze zostaną usunięte. Serwis Alerandka zrzeka się odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, w tym zasięgu, i wszelkich przerw w świadczeniu usług dostępowych.

 

                                                    OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

    W żadnym wypadku serwis Alerandka nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody (w tym, szkody za utratę danych, utratę programów, utratę zysków, koszty nabycia usług zastępczych lub przerw w świadczeniu usług) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z naszej usługi , nawet jeśli serwis Alerandka lub jego przedstawiciele wiedzą lub zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód lub wobec jakiejkolwiek osoby innej niż ty. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie, serwis Alerandka nie ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bez względu na to, czy są one spowodowane przez siebie czy podmioty współpracujące.

    Bez względu na jakiekolwiek przeciwne postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie, serwis Alerandka ponoszona wobec Uczestnika odpowiedzialność za jakiekolwiek przyczyny i bez względu na formę działania, w każdym czasie będzie ograniczona, do kwoty ewentualnie wpłaconej przez Uczestnika do naszego serwisu za usługę Premium w okresie członkostwa.

    Ponadto, serwis Alerandka zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, niezależnie od formy działania, za działania lub zaniechania innych członków lub użytkowników (w tym, nieautoryzowanych użytkowników lub "hakerów") naszego serwisu.

 

                                                         POSTANOWIENIA OGÓLNE

    Zgadzasz się, że prawo krajowe RP (bez względu na konflikty systemów prawa) reguluje niniejszą Umowę, że każdy spór wynikający lub związany z niniejszą Umową podlega wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz że poddajesz się ich wyłącznej jurysdykcji w związku z Serwisem lub niniejszą Umową. Ta Umowa, zaakceptowana po zarejestrowaniu się w naszym serwisie Alerandka, zawiera całą umowę pomiędzy Tobą a naszym serwisem dotyczącą korzystania z serwisu. Niniejsza Umowa może zostać zmieniona tylko po uprzednim powiadomieniu Cię przez Alerandkę lub w formie pisemnej podpisanej przez Ciebie i pełnomocnika serwisu Alerandka, o ile nie określono inaczej. Warunki obowiązują także po zakończeniu Twojego członkostwa w Usłudze. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy.

 

                                                           POLITYKA ZWROTÓW

    Wnioski o zwrot zakwestionowanych płatności rozpatrywane będą indywidualnie dla każdego przypadku przez działy obsługi klienta operatorów dokonanych płatności, na pisemny wniosek klienta wysłany na adres dostepny wraz z potwierdzeniem płatności otrzymanym przez klienta na adres email. 

 

                                                       POLITYKA PRAW AUTORSKICH

    Wygaśnięcie uprawnień użytkownika w przypadku naruszenia oraz ochrona danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa autorskiego:

    Zakończymy przywileje każdego użytkownika, który korzysta z tej strony do bezprawnego przekazywania materiałów chronionych prawami autorskimi bez licencji, wyraźnej zgody, ważnej obrony lub zwolnienia z obowiązku uczciwego wykorzystania w tym celu. W szczególności użytkownicy, którzy zamieszczają na tej stronie treści, czy też artykuły, zdjęcia, historie, oprogramowanie lub inne materiały podlegające prawu autorskiemu, muszą zapewnić, że zamieszczone przez nich treści nie naruszają praw autorskich lub innych praw osób trzecich (takich jak prawo do prywatności lub prawo do wizerunku). Po odpowiednim powiadomieniu nas przez właściciela praw autorskich lub jego pełnomocnika oraz potwierdzeniu w drodze nakazu sądowego lub przyznania przez użytkownika, że korzystał on z serwisu Alerandka jako narzędzia bezprawnego działania, pozbawimy naruszających prawa Użytkowników możliwości korzystania i dostępu do tego serwisu. Możemy również według własnego uznania podjąć decyzję o pozbawieniu użytkownika praw do korzystania i dostępu do Strony przed tym terminem, jeżeli w dobrej wierze jesteśmy przekonani, że domniemane naruszenie miało miejsce.